Herb Bolesławca
 
ZESPÓŁ BIEGŁYCH REWIDENTÓW
"BUCHALTER" Spółka z o.o.
KIBR nr ewid. 290
Linia
 
ul. Tysiąclecia 10A/B
59 - 700  BOLESŁAWIEC
 
 
O firmie Zarząd Biegli rewidenci Oferta Kontakt


Zespół Biegłych Rewidentów "BUCHALTER" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona w 1992 roku i wpisana do księgi rejestrowej Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w dziale B za numerem BH 916. Aktualny wpis dokonany jest w księdze rejestrowej Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy - KRS 0000062317.

Spółka 
"BUCHALTER" w Bolesławcu prowadzi działalność na terenie całego kraju, głównie na terenie województwa dolnośląskiego.

Pierwszy wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Spółka
"BUCHALTER" uzyskała na podstawie ustawy o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie z dnia 19.10.1991 r. (Dz. U. Nr 111, poz. 480) i wpisana została pod numerem 59.

W oparciu o ustawę o biegłych rewidentach i ich samorządzie z dnia 13.10.1994 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 592) Krajowa Izba Biegłych Rewidentów w Warszawie potwierdziła wpis Zespołu Biegłych Rewidentów
"BUCHALTER" Spółki z o.o. w Bolesławcu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 290.

Do badań sprawozdań finansowych Spółka
"BUCHALTER" zatrudnia na podstawie umów cywilno-prawnych, biegłych rewidentów wpisanych do rejestru Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Biegli rewidenci, z którymi współpracuje Spółka, posiadają długoletnie doświadczenie w zawodzie.

Ponadto doskonalą na bieżąco swoją wiedzę na szkoleniach i kursach zarówno w zakresie procedur rewizyjnych jak i problematyki gospodarczej w świetle obowiązujących przepisów.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą Ofertą.


                                          Z poważaniem

                                                                                      Zarząd ZBR
"BUCHALTER" Sp. z o.o.
                                   
w Bolesławcu


Jesteś Licznik gościem na tej stronie.