Herb Bolesławca
 
ZESPÓŁ BIEGŁYCH REWIDENTÓW
"BUCHALTER" Spółka z o.o.
KIBR nr ewid. 290
Linia
 
ul. Tysiąclecia 10A/B
59 - 700  BOLESŁAWIEC
 

O firmie Zarząd Biegli rewidenci Oferta Kontakt


Prezes Zarządu:
 
mgr Grażyna Jadwiga Talar
 
biegły rewident

nr wpisu do rejestru 4090